Egenerklæring Sportsparken

EGENERKLÆRING

Alle våre gjester i trampolinehallen er pålagt å signere hver sin egenerklæring før de kan bruke parken. Barn under 18 år må ha signatur fra foreldre eller foresatt. Det er ikke tillatt for barn under 10 år å oppholde seg i parken uten tilsyn av ansvarlig voksen. Barn under 5 år har kun adgang i parken ved spesielt fastsatte tidspunkter. Det kan legges inn flere barn i samme erklæring. Erklæringen fylles ut på sportsparken.no før ankomst eller i lokalene til Sportsparken Vegsund før inngang til hallen, og er gyldig i 1 år fra erklæringsdato. Erklæringen registreres elektronisk i våre systemer, så det er ikke nødvendig å skrive den ut. Feirer du bursdag, kan du benytte vår engangserklæring for alle barna når du ankommer parken.JEG BEKREFTER HERVED AT:

Er du ansvarlig for personer under 18 år, må du også erklære følgende:

Ansvarlig